Honvédelmi Sportszövetség Küldetésünk

Egészséges, összetartó közösségek kialakítása és erősítése Honvédelmi Sportszövetség

Vízió

„Képes leszek a sport segítségével tudatosan cselekedni, ha önmagamról, családomról, közösségemről, hazámról, rászorulókról van szó, helytállok akár hétköznapi, akár veszélyhelyzetekben is.”

Misszió

„Kipróbálhatom magam a különböző sportágakban, különösen a küzdősportok és technikai sportok, valamint a lövészet világában. Élményekkel teli, sportos és szellemi foglalkozásokon veszek részt, amelyek által tudatosabbá és erősebbé válok, jobban érzem magam a bőrömben, ráadásul mindez elérhető távolságon belül van számomra. Tudom, hogy ezáltal a mindennapokban akár én is hőssé válhatok, mert képes vagyok saját korlátaimat is legyőzve önmagam és mások életét is jobbá tenni.”

Honvédelmi Sportszövetség - Missziónk

Legfőbb küldetésünk

A Honvédelmi Sportszövetség célja, hogy tevékenységével Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét az önkéntesség figyelembevételével Magyarország nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben bevonja, valamint a társadalom és a honvédelem kapcsolatát erősítse.

Honvédelmi Sportszövetség - Legfőbb küldetésünk

Célunk továbbá az egészséges, összetartó közösségek kialakítása és erősítése, a fiatalok sportokon keresztül történő megszólítása és érzékenyítése a honvédelem témájában élményszerű programokon keresztül. Célunk továbbá a szabadidőben megvalósuló honvédelmi nevelésben történő közreműködés.

A megépülő Honvédelmi Sportközpontokban lehetőség lesz az önkéntességen alapuló honvédelmi ismeretek elsajátítására, elmélyítésére. Ennek megfelelően egy átfogó program keretében az egyes korosztályokra szabva, felkészült edzők, szakemberek vezetik a foglalkozásokat. Ezek során fejlesztjük különösen a lőkészséget, a tájékozódási képességet, valamint lehetőséget biztosítunk a honvédelmi szempontból hasznosítható, speciális technikai tudást fejlesztő sportok és tevékenységek megismerésére. Programunk biztosítja az ezekhez szükséges biztonságos körülményeket és infrastrukturális hátteret.

A Honvédelmi Sportszövetség keretén belül minden tevékenység, a sportolás, illetve az elméleti ismeretek elsajátítása önkéntes elven működik, szabadidős tevékenységként. Fontos továbbá kiemelni, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem egyenlő a katonai neveléssel, ez utóbbival a Honvédelmi Sportszövetség nem kíván foglalkozni. Célunk olyan ismeretek átadása és képességek fejlesztése, amelyek olyan helyzetekben is alkalmazhatóak, mint például az árvíz elleni védekezés vagy tűz esetén a menekítés és oltás, egy közlekedési baleset esetén a segítségnyújtás, vagy például egy családi kirándulás, amelynek során tájékozódási ismeretekre van szükség, akár egy okostelefon segítségével.

Nem élsportolók képzése a cél, hanem hogy minél több fiatal próbáljon ki minél több sportot és lehetőleg űzze minél tovább, ezáltal legyen szellemileg, fizikailag egészségesebb. Ehhez fontos, hogy az edzésekhez ne kelljen a gyermekeknek órákat utazniuk, a sportolási lehetőség a lakóhely, iskola közelében legyen. Ezért lesz már a kezdetektől fogva országos kiterjesztésű a program.