Első Óbudai Általános Iskola: beszámoló a múzeumpedagógiai foglalkozásokról

2019-02-04

Tanulóink az elnyert támogatásnak köszönhetően január 31-én életkori sajátosságaiknak, előzetes ismereteiknek megfelelően kiválasztott múzeumpedagógia foglalkozásokon vettek részt. Ennek utazási költségét, belépődíjait az elnyert összegből finanszíroztuk, de a gyerekek szendvicset, üdítőt és némi édességet is kaptak a napra.

Célállomásaink a Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és a Várkert bazárban található Új Világ született című I. világháborús kiállítás voltak.

A harmadikosok és negyedikesek múzeumpedagógiai foglalkozása a Nemzeti Múzeumban naprakészen kapcsolódott az olvasás órai tananyagunkhoz. A gyerekeket ennek megfelelően nagyon lekötötte a tárlatvezetés, remekül kiegészítette az eddig megszerzett ismereteiket. Kézbe vehettek korabeli fegyvereket, felpróbálhattak korabeli ruhákat. Az Árpád korról szóló foglalkozáson a program elején megtekinthették a több mint 1000 éves koronázási palástot, mely nagyon felkeltette a gyerekek érdeklődését. Ezután megismerkedhettek az Árpád házi uralkodók családfájával. Felkészült vezetőnk kérdéseire okosan, aktívan válaszoltak a gyerekek. Kis csoportokban, kötetlenebbül is megismerkedhettek a teremben található, Árpád korra jellemző érdekességekkel, pl: veremház, végül néhány diák felpróbálhatott 1-1 korabeli ruhát, vidám pillanatot szerezve ezzel az egész osztálynak. A foglalkozás végeztével mindenki kipróbálhatta a pénzverés örömét és így a saját maga által készített éremmel térhetett haza.

Az 5. évfolyamos diákok „Mese és valóság Mátyás királyról” című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Hadtörténeti Múzeumban.

A tanulók nagy figyelemmel és fegyelemmel ülték végig a több mint 1,5 órás foglalkozást. Az előadó jó humorával és érdekes történeteivel, kérdéseivel könnyéden felkeltette a gyerekek figyelmét, érdeklődését. Az óra végén a diákoknak lehetőségük nyílt a bemutatott fegyvereket, páncélzatot a kezükbe venni, felpróbálni, azokkal fotókat készíteni.

A múzeumpedagógus a program végén nagyon megdicsérte diákjainkat jó magaviseletükért, valamint tájékozottságukért, tudásukért az adott témában.

A Haditörténeti Múzeumban a „Végek vitézlő iskolája” című foglalkozáson a múzeumpedagógus nagyon felkészülten, a diákok életkorának megfelelően, humorosan ismertette a kor jellegzetességeit. Miután ebben az időszakban a három részre szakadt Magyarországon várháborúk zajlottak, szükséges volt a fegyverek fejlesztése. Érdeklődéssel figyelték a gyerekek a tűz- és különböző fegyverek megjelenését és fejlődését, melyeket maguk is kézbe foghattak. A múzeumi foglalkozás után rövid sétát tettünk a környéken, melynek során megismerhettük a vár (környék) nevezetes épületeit is (Országos Levéltár, Mátyás-templom, Halászbástya, stb.).

A 7. és 8. évfolyam az Új Világ született című kiállítást tekintette meg a Várkert Bazárban. A múzeumlátogatás az első világháború előzményeit, történetét és következményeit mutatta be interaktív módon. A diákok érdeklődve hallgatták a tárlatvezetést, hozzászóltak és elmélyültek egy-egy részletben. Különösen a lövészárkok bemutatása és a spanyolnátha járvány ötletes szemléltetése kötötte le a figyelmüket. A gyerekek jól tudták követni az előadást, hiszen történelemből friss információkkal rendelkeztek a témával kapcsolatban. Egy tartalmas délelőttöt töltöttünk el a kiállításon.

Ezúton is köszönjük pályázatunk támogatását, mely lehetővé tette ezeknek a színes és tartalmas programoknak a megszervezését.