Újabb remek programok – a HS támogatásával

2019-04-15

Soltszentimre, Kiskőrös, Dorog, Kecskemét, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Eger – a Honvédelmi Sportszövetség által támogatott és megvalósult programok összefoglalója.

  1. A Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája az „Ismerj meg bennünket” címet adták a tematikus napjuknak. A program során a diákok megismerkedhettek a rendőrség, a mentők és a tűzoltók munkájával. Először az 1-2.osztályosok a DAKK szakembereivel- Mozgásban, de biztonságban! – tömegközlekedés szabályairól interaktív foglalkozáson vettek részt egy régi Ikarusz buszban. Megtanulták a helyes buszos közlekedés alapvetői szabályait s láthatták mi történik, ha rossz helyen állnak a megállóban. Majd mozgásos, szabálytudatot erősítő játékokon vettek részt, közben a Közlekedésbiztonság – interaktív foglalkozás, feladatlapok megoldása következett a másik csapatnak. Forgószínpad szerűén, mindenki sorra került. A felső tagozatosok hasonlóan, de más témákat érintettek: megismerkedtek a rendőrség szervezeti felépítésével, az egyes szakágak feladataival, a rendőri hivatás fontos tudnivalóival, pályaorientációs foglalkozás keretében. Volt szó az agresszió kezeléséről – interaktív foglalkozás keretében s az elsősegély ismeretekre gyakorlati foglalkozáson került sor. Volt stabil oldalfekvés, újraélesztés ambubabán, nyakmerevítő kipróbálás is. A legkisebbek, az óvodások is átjöttek megcsodálni a járműveket, s élvezettel szálltak be az autókba. Rengeteg hasznos dolgot tanultak a fiatalok a délelőtt folyamán.

  1. A Kiskőrösi Tankerületi Központ Farkas László Általános Iskola szervezésében alapos, hosszú előkészületek után került megrendezésre a Kelebia, szeretlek elnevezésű pályázat.

A tanulóknak Miskolczi Miklós: Kelebia, Trianon gyermeke című műve alapján kellett felkészülniük a vetélkedőre. A diákok csoportmunkával dolgozták fel a forrást a megadott szempontok szerint. Előzetes feladatként Kelebiát népszerűsítő plakátot készítettek, bármilyen, általuk szabadon választott technika felhasználásával. Ezt követően a hat fős csapatoknak egy helyismereti kérdéssort kellett megválaszolnia, amelyek teljes mértékben a kiadott szakirodalomra támaszkodtak, felölelték Kelebia elmúlt százéves történelmének minden fontos szegmensét. A következő feladat a memóriára épülő feladat volt, nyolc, helyi jelentőséggel bíró dolgot bemutató fotót pár pillanatig felvillantva, emlékezetből kellett a látottakat felismerniük. Minden jó találat után a csapatok megkapták Kelebia címerének egy-egy darabját, s időre ezt kellett összerakniuk. A következő feladatban hat szó felhasználásával íródtak versek, amelyeket elő is kellett adni. Az utolsó felvonásban humoros kvízkérdésekkel lehetett a csapatok eddig elért pontszámait növelni. Itt a gyorsaságnak is fontos szerepe volt.

Az eredményhirdetés után megállapíthattuk, hogy a gyerekek ragyogóan érezték magukat, megélhették a közösen, egymásért végzett munka örömét. Ezt az érzést már csak a sportversenyek tudták felülmúlni főleg amiatt, hogy itt már szülők és rendőrök is együtt játszottak a gyerekekkel.

  1. A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 11. b osztályos tanulói készítették el a 171 éves a Magyar Honvédség című kiállítást. Az iskolai kiállítás Bonyhai László helyi gyűjtő anyagával egészült ki. A gyerekek különböző régiségeket, háborús korabeli tárgyakat nézhettek meg, foghattak a kezükbe, illetve próbálhattak fel.

  1. A kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája Rákóczi nyomában elnevezéssel kirándulást szervezett diákjainak. A pályázatának részeként 40 Rákóczis diák indult útnak, hogy a fejedelem életében fontos szerepet játszó várakat látogassanak meg. Az utazás előtt a fiatalok kiselőadásokat készítettek a várak történetéről. Az első helyszín Regéc volt. A vár területén régészeti kutatások folynak, ennek ellenére a kilátás lenyűgöző volt. A következő állomás Füzér volt, a vár egykoron a Perényi család birtoka volt. A várban élvezetes előadást hallgathattak a fiatalok a vár történetéről. A várat az utóbbi időben újították fel Uniós támogatásból, ezért Magyarország egyik legszebb vára lett. Másnap a társaság Sárospatakra indult, ahol a palota előtt álló lovas Rákóczi-szobornál elhelyezték a koszorút, meghallgatták a vár történetéről készült tanulói előadást. A palotáról és a vártoronyról számos érdekes történetet mesélt az idegenvezető a csoportnak. A délutáni program részeként lovasfarmra látogattak a diákok, ahol lovagolhattak is a gyerekek. A fiúk fociztak, falat másztak és kipróbálták az íjászatot is.

  1. A pályázat támogatásával Honvédelmi hetet tartottak a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskolában. Rendhagyó kiképzésben részesültek a fiatalok hazafiságból, történelemből, mélyítették honismeretünket, csapatokként összetartva sportoltak. A programok erősítették az iskola közösségének mozgósítását, összetartását, élményekkel való gazdagítását.

A Magyar Honvédség debreceni Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központja biztosította számunkra a rendhagyó iskolai megemlékezést. A sportcsarnokban 5 – 8. évfolyamos diákok katonai akadálypálya leküzdése után fegyvereket ismerhettek meg, történelmi tudásukat mozgósították a totó kitöltésekor, gránátot dobtak, missziós beszámolót hallottak – láttak, katonai gyakorlóba öltözésben versenyeztek. Az 1 – 4. évfolyam tanulói a Hajdúsági Múzeumban múzeumpedagógusok segítségével „Hadászati bemutatón” vettek részt. Évfolyamonként 2 csoportra osztva ismerkedtek katonai fegyverekkel, ruházattal, élettel, s a végén ágyúszót is hallhattak.

A program részeként az 1 – 4. évfolyam MH 5. Bocskai István Lövészdandár laktanyájába látogatott. Katonák irányításával ismerkedtek a laktanyai élettel; életkoruknak megfelelő ismereteket szereztek hazánk, Debrecen katonai múltjáról a múzeumban; járművekbe be-, felmászva igazi élményekkel gazdagodtak. Kulturális és honismerti látogatást tettek a Debreceni Nagytemplomban. Egy kisdiákunk szavával élve: „Az egyik legjobb kirándulás volt!” A 7 – 8. évfolyamosok a debreceni laktanya sportpályán gyakorlatozhattak katonák vezénylésével.

Igazi katonai kihívás várt az 5 – 6. évfolyam tanulóira, akik a „Hazafiság iskolájába” látogattak Pákozdra. Első megálló Szolnok volt, a Reptár Repülőmúzeum. A közösségüket 4 csoportra osztva múzeumpedagógusok, katonák ismertették meg a repülés ismereteivel, élményeivel. Az interaktív kiállításon pilótákkal, eszközeikkel, egyenruháival, életmódjával ismerkedtek. A 4D mozi segítségével átélhették a repülés élményét repülőgép – vezetőként, illetve ejtőernyősként, a hangárban lévő pilotponton beszállhattak repülőgépekbe. Az udvaron harcászati repülőket láthattak, érinthettek meg közelről, a régi állomás épületében felállított akadálypálya leküzdése jókedvű, bátorságra ösztönző kihívás volt számukra. Folytatták útjukat Budapestre a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, ahol a „Fényesebb a láncnál a kard” és a „Híresek és hírhedtek” múzeumpedagógiai foglalkozáson 1848 – 1849 eseményeiről, a csatákban vezető szerepet játszó emberekről hallhattak. A Hadtörténeti Múzeumba vezető séta közben láthatták a Halászbástyát, a Mátyás – templomot, a Magyarság Házát, gyönyörködtek a Dunára nyíló panorámában. Több gyerek most járt először városunk határán kívül. Pákozdon a huszárok életével ismerkedtek, a 48-as múzeumban interaktív módon ismerték meg a pákozdi csatát, a csatában használt fegyvereket, a kor jeles történelmi személyeit.

  1. A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézménye a pályázat keretében egy kétnapos rendezvényt szervezett. Céljuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünnepléséhez kapcsolódó projektnap és egy budapesti kirándulás megvalósítása volt.

Projektnap

A reggel ünnepélyes zászlófelvonással indult. Az intézmény 5 alsó tagozatos osztálya zászlókkal és csatakiáltásokkal készült, a 7 felső tagozatos osztály pedig egy-egy, a szabadságharcban részt vevő hőst választott példaképül előzetes feladatként és ezen a reggelen őt mutatták be társaiknak változatos módon. Voltak, akik dallal idézték meg a múltat, mások jelenettel.

A délelőtt folytatásában a tanulók a harmadik osztályosok ünnepi műsorán vehettek részt.

A nap 10 órától az akadályversennyel folytatódott. Összesen 12 helyszínen folytak a tevékenységek a gyerekek életkori sajátosságaihoz és már megszerzett ismeretanyagához igazítva a feladatokat és játékokat. Az alsósok diafilmet néztek, melyben példát láthattak a hősies magatartásra, kokárdát készítettek, a szabadságharchoz kapcsolódó rejtvényeket oldottak meg és mozgásos feladatokban, játékokban vettek részt. A felsősök megpróbálhatták, hogy milyen is az az „alaki kiképzés”, akadálypályát teljesíthettek kerékpárral, történelmi ismereteikre alapozva feladatokat oldhattak meg a szabadságharc témakörében, nemzeti színű karkötőt fűzhettek.

A Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat Nagykátáról érkezett az iskolába és magukkal hozták az eredeti minta alapján elkészíttetett hatfontos ágyújukat is. Nagy élmény volt mindenki számára a tüzérségi bemutatójuk, melyet ágyúlövésekkel tettek még felejthetetlenebbé a gyerekek számára.

Kirándulás Budapestre

A gyermekek délelőtt 10 órától a Nemzeti Múzeumban vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az alsósoknak a „Hadbahívó”, a felsősöknek a „Görgei” című foglalkozást választották. Ebéd után a Parlamentben tehettek sétát idegenvezető segítségével a diákok. A délutánba még egy kis városnézés is belefért, vidáman játszottak a Hősök terén. A diákok élményekkel gazdagodva tértek haza.

  1. Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 171 éve történt elnevezéssel valósította meg az alsó tagozatosok számára szervezett programot. Az ünnepélyesen megnyitón az Egri Vitézlő Oskola tagjai tartottak fegyverbemutatót, illetve meséltek a huszárság életétől. A tanulók korhű ruhákban bújhattak, megismerhették a korabeli fegyvereket, majd az iskola udvarán díszlövéssel zárták a programot. A délután folyamán a pedagógusok elkészítették a rajzpályázat legszebb alkotásaiból készült kiállítást.

Nem engedünk a 48-ból!- címmel sportvetélkedőt tartottak az iskolásoknak, ahol volt ágyúkészítés, ágyúgolyó dobás, várfoglalás, sebesültek szállítása. Délután kézműves foglalkozásokon készültek huszárok, kokárdák, lovak, dobok, csákót, párták.

A program részeként az események helyszíneivé változtak a tantermek, s ezeket a helyszíneket felkeresve különböző ügyességi és szellemi feladatokat oldottak meg a tanulók.

A program a tornateremben folytatódott, ahol a huszárnótákat tanultunk, majd egy fergeteges táncház következett, ahol a verbunkossal ismerkedhettek meg a tanítványok.

Szintén az események részeként a diákok Budapestre utaztak. A fiatalok a Hadtörténeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt.

A programok mellett az osztályok emlék sarkokat alakítottak ki, ünnepi díszbe öltöztették az iskola auláját, jelmezeket varrtak. Az elkészült kézműves termékekből kiállítást rendeztek. Ezeken a napokon számos program kapcsolódott a forradalom eseményeihez, fakultatívan lehetett részt venni óriás társasjátékon, Keresd, kutasd! játékban is.

  1. Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola a Cool-túra pontgyűjtő játék győztes csapataival Visegrádra kirándultak. A pályázat záró programjában 62 fő vett részt. A Dunakanyar legemblematikusabb látképe a Visegrád fölött magasodó meredek hegyen fekvő Fellegvár, amely a kirándulás első állomása volt. Minden tanuló ismertetőt kapott a vár történelméről, akik visszatekinthettek a múltba és megcsodálhatták azt az időt és a felszereléseket, melyeket abban a korban használtak. A felfedező vártúra után 15 perces gyalogtúrával lehetett eljutni a bob pályához, amely igazi élmény volt a gyerekek számára. Délután ismét a történelemé volt a főszerep. A visegrádi Királyi Palota a középkori Magyarország egyik legnagyobb és legpompásabb épületegyüttese volt. A romjaiban is impozáns palotában a szépen rekonstruált termeket, udvarokat bejárva, a korhűen berendezett lakosztályokban időutazást tehettek a tanulók a Magyar Királyság fénykorába, a XV. századba. Erről a történelmi helyről is kaptak ismertetőt a diákok. A tartalmas, élményekben gazdag egynapos visegrádi kirándulásról lelkesen tértek vissza a tanulók.