MIT TESZÜNK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN?

1. Tananyagfejlesztés a sportágak élményszerű megismertetéséhez, illetve a honvédelmi nevelés szellemi és egyéb, nem sportos részeihez kapcsolódva szakemberképzéssel

A Honvédelmi Sportszövetség munkájának megkezdéséhez, hatékony működéséhez alapvető fontosságú az általános és specifikus munkaformákat, programokat megalapozó tartalmi fejlesztés.

1.1 Sportági képzési programok

A Honvédelmi Sportszövetség sportági szakszövetségekkel való együttműködésének meghatározó célja, hogy minél több fiatalt tudjunk bevonni a rendszeres sportolásba. A Honvédelmi Sportszövetség közreműködőként, támogatóként kíván bekapcsolódni a sportágak fejlesztési programjaiba oly módon, hogy a sportba bekerülő fiatalok több sportágat is megismerhessenek, ezáltal minél szélesebb mozgásműveltségre tegyenek szert. Kiemelt cél, hogy a különböző programokba újonnan bevont fiatalok számára olyan foglalkoztatást, olyan képzést tudjunk biztosítani, ami a honvédelmi nevelés szempontjából hasznosítható elméleti képzést és több sportág megismerését egyaránt lehetővé teszi. A Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei és a sportági szakszövetségek által kidolgozandó sportági képzési programok alapját a Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelési-képzési programja képezi, továbbá figyelembe vesszük: 

  • a szövetségek sportágfejlesztési stratégiáit,

  • a különböző korosztályokra vonatkozó, az egyes szövetségek által korábban elkészített képzési tematikákat, 

  • a Nemzeti Alaptanterv sportági dokumentumait, valamint 

  • a sportiskolai kerettanterv részeként elkészített sportági tematikákat. 


1.2 Honvédelmi ismeretek, elméleti felkészítés

A honvédelmi nevelés szempontjából kiemelten fontos a Honvédelmi Sportszövetség komplex szakmai programjához kapcsolódó szakterületek ismeretanyag-tematikájának kidolgozása. A honvédelmi ismeretek pillére, amely kizárólag elméleti ismereteket tartalmaz, magába foglalva az első beavatkozás, az elsősegély; a prevenció, a bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság; a vészhelyzet-felismerés, elhárítás, túlélési ismeretek; a térképészet, természetjárás, tájékozódás; és a jelkommunikáció, rádiókommunikáció szakterületek ismeretanyagának tematikáját. 


1.3 Nemzeti Alaptanterv (NAT) módosítás

A NAT jelenleg zajló átdolgozása során lehetőség nyílik arra, hogy az új NAT-ban markánsan jelenjenek meg a hazafias honvédelmi nevelés szempontjából fontos területek, ismeretek. 


1.4 Sportiskolai kerettanterv sportági tantervei

A NAT jelenleg zajló átdolgozásával összhangban, a honvédelmi nevelés sportági programjait figyelembe véve célszerű átdolgozni a sportiskolai kerettanterv sportági tanterveit.

1.5 Akkreditált továbbképzés(ek)

A tartalmi fejlesztés kiemelt feladata a pedagógusok honvédelmi neveléssel összefüggő képzésének megszervezése. Fontos előrelépést jelenthet a honvédelmi neveléssel összefüggő, újabb akkreditált pedagógus továbbképzések indítása.

2. Gépjárművezető program

Terveink szerint a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységének kiemelt eleme lesz a jövőben a gépjárművezetői program, amely az önkéntes tartalékos katonai szolgálat vállalása esetén a lehető legkedvezményesebb áron biztosítja a hivatásos gépjárművezetői engedély megszerzésének lehetőségét.

3. A Honvédelmi Sportszövetséget, a sportágakat, a tagszervezetek bemutató események

3.1. A Honvédelmi Sportszövetség bemutatkozó programja

A program keretében szellemi és fizikai aktivitást igénylő vetélkedősorozat lebonyolítását tervezzük azon iskolák számára, amelyek az első ütemben megvalósuló Honvédelmi Sportközpontok közelében találhatóak. A program elsődleges célja egy olyan aktív közösség létrehozása, amely megismeri a Honvédelmi Sportszövetség küldetését, tevékenységét, egyúttal a Honvédelmi Sportközpontok indulásakor készek azonnal azokhoz csatlakozni, ott sportolni. Célunk, hogy egy elméleti és gyakorlati vetélkedősorozat segítségével élményszerűvé tegyük a honvédelmi nevelést és az ahhoz kapcsolódó testtudatosság kialakítását. A közeljövőben induló többfordulós vetélkedősorozat nagyszabású záróeseménnyel, országos döntővel zárul majd.

3.2. Mintaprojektek megvalósítása, sportszercsomagok biztosítása

A komplex szakmai program „első körös” megvalósítását mintaprojektek keretében tervezzük, melynek során a honvédelmi sportközpontok első fejlesztési ütemében szereplő települések közül olyan helyszínek kerülnek kiválasztásra, amelyeken a Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei, sportszervezetei, valamint a honvédelmi nevelés szempontjából kiemelten fontos közoktatási intézmények a legnagyobb koncentráltsággal vannak jelen. A komplex program egyes elemeinek megvalósítását, a fiatal korosztályok széleskörű bevonását különböző sportszercsomagok összeállításával és biztosításával kívánjuk elősegíteni.

3.3. Nyári napközis táborok

A nyári napközis táborok – egységes táboroztatási tematika alapján – a tizenéves korosztálynak kínálnak komplex programlehetőséget az iskolai nyári szünetben (a tanév zárását követő hetekben).

3.4. Erzsébet táborokban és a honvédelmi táborokban történő megjelenés, aktív feladatellátás

Az Erzsébet és a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány felkérésére a Honvédelmi Sportszövetség – a Honvédelmi Minisztérium Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnoksággal együttműködésben – részt vesz az Erzsébet táborok által meghirdetett Védelmi Nap elnevezésű programsorozatában. A Védelmi Nap a tíz héten keresztül tartó táboroztatás minden heti ciklusában azonos napon kerül megrendezésre, bemutatva a Honvédelmi Sportszövetség, a rendőrség, katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és más, védelmi jellegű feladatokat ellátó szervezet tevékenységét, színes programokat kínálva a részvevőknek.

4. Tagszervezetek hagyományos eseményeinek, programjainak támogatása, újszerű tartalmi és szervezeti megoldások ösztönzése

4.1. Hétvégi Programok Pályázat

A Honvédelmi Sportszövetség a tagszervezetek hagyományos programjainak támogatása, új programjaik ösztönzése mellett olyan helyi eseményeket, élményprogramokat is kíván szervezni, illetve támogatni, amelyek a Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelés-képzési programjával összefüggő vetélkedőkkel, versenyekkel, szellemi és fizikai aktivitást elősegítő közösségépítő programokkal a Honvédelmi Sportszövetség bemutatására, tevékenységének szélesebb körű ismertetésére irányulnak mind a gyermekek, mind a családok, a felnőtt lakosság körében. A programok megvalósítását, támogatását elősorban azokon a településeken tervezzük, ahol az első ütemben valósulnak meg a Honvédelmi Sportközpontok. A későbbiekben a turisztikai területen működő szervezetekkel való együttműködésben a program kiterjeszthető a családoknak szóló turisztikai programok támogatására is (pl. kerékpáros és vízitúrák).

4.2. Tagszervezeteink hagyományos sportprogramjainak támogatása

A Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelési-képzési programjának megvalósítását, a honvédelmi nevelésbe bevont fiatalok számának növelését a tagszervezetek meglévő, hagyományos rendezvényeinek támogatásával, valamint saját foglalkoztatási és versenyrendszer kialakításával is elő kívánjuk segíteni. A tagszervezetek azon kiemelt programjainak támogatását tervezzük, melyek leginkább egybeesnek a komplex program célkitűzéseivel. Tagszervezeteink programjainak támogatásával a színvonalas, a résztvevők számára nagyobb biztonságot adó megrendezést, a részvételi létszámot növelő kommunikáció és motiváció biztosítását kívánjuk elérni. A biztonság növelése érdekében valamennyi rendezvényre egységesen kívánjuk biztosítani a korszerű, a fiatalok számára vonzó sport- szereket, sporteszközöket.

4.3. Támogatás biztosítása azon tagszervezetek részére, amelyek új, a honvédelmi neveléshez kapcsolódó programot valósítanak meg

A tagszervezetek hagyományos programjainak támogatása mellett a Honvédelmi Sportszövetség támogatni és ezáltal ösztönözni kívánja tagszervezeteit, hogy a meglévő tevékenységük mellett, azt kiegészítve újszerű, a honvédelmi neveléshez kapcsolódó programot dolgozzanak ki, illetve valósítsanak meg. Jelen programelem célja, hogy a tagszervezetek önállóan, egyesületeikkel, vagy más tagszervezettel, illetve a hazafias és honvédelmi nevelési programot megvalósító szervezetrendszerben működő más szervezetekkel együttműködve, új programok megvalósításával aktívan jelenjenek meg a Honvédelmi Sportszövetség közfeladatellátásában, szélesítve annak szakmai programkínálatát.

Célunk továbbá egy olyan informatikai rendszer kialakítása, amely mind az edzőknek, mind a sportolóknak, illetve korosztálytól függően a szüleiknek nyújt támogatást az edzésprogram végrehajtásában. A fejlesztést segítő érintett kör bevonását haladéktalanul megkezdjük.

A Honvédelmi Sportközpontok hatékony működtetése, maximális kihasználtságának biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézmények szakmai programjának kidolgozása. A feladatellátás szakmai tartalmának kialakítása során meghatározásra kerülnek a megvalósítani kívánt programok, a biztosított szolgáltatások, azok formái, rendszeressége, köre. Fontos továbbá, hogy a Honvédelmi Sportszövetség megkezdi a központok működtetéséhez szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzését is.