Rólunk

A Honvédelmi Sportszövetség a sporttal összefüggő közfeladatokat ellátó országos szervezet.

A Honvédelmi Sportszövetség alapító tagjai

 • Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége
 • Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
 • Magyar Tartalékosok Szövetsége
 • Magyar Vívó Szövetség
 • Magyar Sportlövők Szövetsége
 • Budapesti Honvéd Sportegyesület
 • Magyar Judo Szövetség

A Honvédelmi Sportszövetség működésének részletes szabályait a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Hstv.) és a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével az Országos Küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály határozza meg.

A Honvédelmi Sportszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
A Honvédelmi Sportszövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azok részére anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

A Honvédelmi Sportszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
A Honvédelmi Sportszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

A Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

A Honvédelmi Sportszövetség a Hstv-ben meghatározottak szerint közreműködik a honvédelmi nevelés programjainak megvalósításában.

Tagjaink

A Honvédelmi Sportszövetség a feladatait tagjai útján látja el. A Honvédelmi Sportszövetség tagja az önkéntesség elve alapján az a jogi személy lehet, amely

 • az Alapszabályt és a Honvédelmi Sportszövetség etikai kódexét (a továbbiakban: etikai kódex) elfogadja,
 • vállalja a Honvédelmi Sportszövetség feladatainak és a honvédelmi nevelés kialakított szakmai programjának megvalósításában való közreműködést.

A Honvédelmi Sportszövetség és annak tagjai politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független.

A Honvédelmi Sportszövetség tisztségviselői

A Honvédelmi Sportszövetség vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek minősülnek az alábbi személyek:

 
Vezető tisztségviselők:
 • elnök: Dr. Simicskó István
 • általános alelnök: Dr. Nébald György
 • alelnökök:
  • Boros György
  • Farkas László
  • Dr. Tóth László
  • Széles Ernő
  • Prof. Dr. Borbély Attila
 • elnökségi tagok:
  • Gergely István
  • Mergancz Sándor
 
Tisztségviselők:
 • a Felügyelőbizottság elnöke: Boros István
 • a Felügyelőbizottság tagjai:
  • Dr. Balla Tibor
  • Dr. Szieben László
  • Molnár László
  • Dr. Schanda Anikó
  • Gál Balázs
  • Réti Ádám