Stratégia

A Honvédelmi Sportszövetség egyrészről szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel kiegészíti a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését, másrészről a felnőttek számára lehetőséget biztosít a honvédelem szempontjából értékes képességeik, ismereteik és fizikai felkészültségük fejlesztésére.

A Honvédelmi Sportszövetség komplex nevelési programja során kiemelt figyelmet fordítunk a közösségek építésére, az egészséges életmód hangsúlyozására, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, örömöt és sikerélményt biztosító programokon keresztül. A fiatalok körében olyan testkulturális műveltség kialakítása a cél, amely erősíti a honvédelem szempontjából fontos fizikai képességeket, továbbá hozzájárul az élethosszig tartó sportolás ösztönzéséhez.

A felnőtt lakosság sokszínű program-lehetőségek közül választhat, amelyek esetében a honvédelmi képességek szempontjából meghatározó sportokat helyezzük előtérbe. Ennek során különös figyelmet fordítunk a családok különböző generációinak közös sportolási lehetőségének biztosítására.

Hivatásos gépjárműképzés

A Honvédelmi Sportszövetség törvényben meghatározott feladata továbbá egy kedvezményes, katonai szolgálat vállalásához kötött regionális gépjárművezető-képzés elindítása is, mellyel kapcsolatban a 2018. év során a jogszabályi háttér kialakítása a cél.