Aktuális pályázatok és támogatások

1) Tagszervezeteink számára elérhető támogatás

A Honvédelmi Sportszövetség (HS) támogatási felhívást tesz közzé 52.097.555,- forint keretösszeggel, aktív kötődést kialakító, tagszervezetek által rendezendő komplex programok támogatására.

A HS kiemelkedő feladatának tekinti a honvédelmi nevelés ösztönzését. Ennek egyik lehetséges formája olyan események, élményprogramok szervezése és támogatása, amelyek a HS komplex nevelési-képzési programjához kapcsolódnak. Vetélkedőket, versenyeket, szellemi és fizikai aktivitást elősegítő közösségépítő programokat kínál a fiatalok, a családok és a felnőtt lakosság számára.

Olyan programokat kívánunk támogatni, amelyek az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségfejlesztés a szabadidős tevékenységek, a történelem, a honismeret és a hazaszeretet témáját dolgozzák fel a nevelés és a közösség építés jegyében.

Támogatási igény legfeljebb 3 millió forint összegben nyújtható be az adott programtól függően, az itt közzétett dokumentumok kitöltésével.

2) Köznevelési intézmények fenntartói számára elérhető támogatás

A Honvédelmi Sportszövetség felhívást tesz közzé 50 millió forint keretösszeggel, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatásra!

A HS olyan egy vagy többnapos programokat kíván támogatni, ahol a diákok a honismeret, a történelem, a hazaszeretet és a sport egyes elemeinek összekapcsolásával mind a nevelés, mind pedig a közösség építés tekintetében aktív időtöltést valósítanak meg.

Támogatási igény legfeljebb 2 millió forint összegig nyújtható be, az itt közzétett dokumentumok kitöltésével.

3) Nyílt támogatási felhívás

A Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetein kívüli egyéb szervezetek, úgymint helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, civil szervezetek (egyesületek, szövetségek, alapítványok), egyházi jogi személyek (együtt: Egyéb szervezetek) számára felhívást tesz közzé 40 millió forint keretösszeggel.

A HS célja, és a támogatandó tevékenységek meghatározása a támogatási felhívásban olvasható.

Támogatási igény legfeljebb 3 millió forint összegig nyújtható be, az itt közzétett dokumentumok kitöltésével.

 

Kérdésével keresse alábbi elérhetőségeinket:
+36 30 233 3530
tamogatas@honvedelmisport.hu